25-03-2019 Maandag (Pagina 1 / 2)

Bericht van de dag
Absente docenten BMI41 (8-8), JOC41, LAE41
Geblokkeerde lokalen 33V
M.i.v. maandag 25 maart is een nieuw basisrooster in magister ingelezen !
Surveillanten Keelstraat ochtend pauze : HOE41 ( buiten ), BER41 ( hal ), BMI41 ( aula )
Surveillanten Keelstraat middag pauze : WAM41 ( buiten ), HUJ41 ( hal ), DAM41 ( aula )
Surveillanten Bosstraat ochtend pauze : COB41 + DAY41
Surveillanten Bosstraat middag pauze : HFM41 + WAE41
Deze dagroosterwijzigingen zijn vrijdag 22 maart om 12.15 uur gepubliceerd.

Klas Uren Vak Docent Lokaal Vervanger Vak Lokaal Vervangingstekst
1D2 - 3loLAE41S2V---------valt uit 
1E1coachDAM4133VDAM41coach44Vlokaalwijziging 
1E4neDAM4133VDAM41ne25Vlokaalwijziging 
1E5wiDAM4133VDAM41wi25Vlokaalwijziging 
1E6enDAM4133VDAM41en28Vlokaalwijziging 
1E7duJOC4133V---------valt uit 
2C, 2D4 - 5loLAE41S2VMAE41loS2Vvervanging 
2C8duBMI4146V---------valt uit 
3D-KB2ecVRJ4109BVRJ41ec5Vlokaalwijziging ivm tevredenheidsonderzoek