16-09-2019 Maandag

Bericht van de dag
Geen afwezigheden of blokkades
I.v.m. Barcelona excursie van de 4e jaars leerlingen is een aangepast rooster. Volg deze week het rooster welk in magister is ingelezen met de wijzigingen.
Er worden ook deze week geen dagroosterwijzigingen gepubliceerd.

Klas Uren Vak Docent Lokaal Vervanger Vak Lokaal Vervangingstekst