05-07-2019 Vrijdag

Bericht van de dag
Geen afwezigheden of blokkades
Prettige vakantie en tot maandag 19 augustus 2019 !

Boeken ophalen vrijdag 16 augustus volgens schema !
Schema m.b.t. ophalen boeken wordt gepubliceerd via brief en op de web-site boekenfonds !

Klas Uren Vak Docent Lokaal Vervanger Vak Lokaal Vervangingstekst