08-07-2021 Donderdag

Bericht van de dag
Geen afwezigheden of blokkades
Start proefwerkweek !

Lokalenindeling, zie publicatiebord in de hal !

Klas Uren Vak Docent Lokaal Vervanger Vak Lokaal Vervangingstekst