01-07-2020 Woensdag

Bericht van de dag
Geen afwezigheden of blokkades
Inhalen gemiste proefwerk van de p.w. week leerjaar 1 + 3
woensdag 1 juli 09.00 uur , lokaal 60 !

Klas Uren Vak Docent Lokaal Vervanger Vak Lokaal Vervangingstekst